Home » Nieuws » 19 maart Open dag bij de “Schoppe” wijkvereniging het Hooiland.

19 maart Open dag bij de “Schoppe” wijkvereniging het Hooiland.

Wijkvereniging ’t Hooiland is in 1974 opgericht om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen, een eigen plek waar de  wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen leven.

Als wijkvereniging zijn we gaan nadenken over de vraag hoe wij de bewoners van onze wijk beter kunnen dienen en hoe we hen meer bij de activiteiten kunnen betrekken. Zo zijn we in 2017 begonnen met het project “Ontmoeten en bewegen”. De hekken rondom De Schoppe zijn weggehaald en we hebben een Beweeg- en Ontmoetingstuin aangelegd met hulp van heel wat vrijwilligers en subsidies uit verschillende bronnen.  Zo willen wij letterlijk hart van en voor de wijk zijn.

Corona heeft ons duidelijk gemaakt hoe belangrijk het contact van mens tot mens is. Eenzaamheid ligt op de loer. En vooral als je eigen netwerk kleiner wordt.

Zo is idee is ontstaan om samen met en voor de wijk te koken. Hart voor de wijk dus. Recepten uit verschillende culturen, die in onze wijk vertegenwoordigd zijn. Gebruik maken van groenten uit onze eigen moestuin. Samen het eten bereiden en daarna lekker eten met elkaar. Dat is ontmoeten. Dat is ontspannen. Samen doen leidt tot plezier en verbondenheid.

Aan De Schoppe hebben we – weer met hulp van vrijwilligers en subsidies – een uitbreiding kunnen bouwen, waarin wij een keuken willen realiseren compleet met moderne apparatuur en bijpassende inrichting. Daarvoor is nog wel wat geld nodig. We hebben een sponsor gevonden, die bereid is om aardig bij te dragen, op voorwaarde dat er ook financieel wordt bijgedragen vanuit de wijk. Zoiets noemen ze “crowd funding”.

We kunnen ons voorstellen dat je eerst wilt zien waar dat dan allemaal voor nodig is en hoe dat er dan komt uit te zien.  Daarom houden wij op zaterdag 19 maart a.s. een open dag in het nieuwe gebouw naast De Schoppe. Er hangen tekeningen en foto’s van de keukeninrichting. Er is een expositie van de bouw van het nieuwe gedeelte. Je kunt vragen stellen aan het bestuur en ideeën aandragen ten dienste van de wijk. Er staat ook een bus waarin je een financiële bijdrage kunt deponeren. Ook kan er met een QR-code worden gedoneerd.  Deze open dag is van 10.00-16.00 uur.

Ook aan de kids is gedacht, er zullen div kleine activiteiten plaatsvinden.

De koffie staat klaar !!!!!

Vrijwilligers, sponsoren en bestuur werken hard voor een vernieuwd hart in de wijk. Samen zijn we sterk. Samen kunnen we het ongedachte mogelijk maken. Jouw steun hebben we hard nodig. Heb jij ook hart voor onze wijk?