Algemene Ledenvergadering.

Uitnodiging  Algemene Ledenvergadering
woensdag 5 juni as.

Beste leden van de Hooilandvereniging.

Bij deze nodigt het bestuur van wijkvereniging het Hooiland alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 5 juni  2019, aanvang 20.00 uur, in de Schoppe te Lichtenvoorde.

        Agenda          

 1. Opening/welkom door de voorzitter
 2. Afscheid bestuurslid Fanny Bakker
 3. Verslag Algemene Jaarvergadering 2018
 4. Jaarverslag  2018-2019                                                              
 5. Financieel jaaroverzicht en kascommissie
  Pauze
 6. Functie wijziging bestuur
 7. Goedkeuring Beleidsplan 2019-2023
  Goedkeuring Huishoudelijk reglement 2019
 8. Rondvraag 
     
 9. 2 Bijlagen toegevoegd bij agendapunt 7.  

We hopen op een goede opkomst op deze voor de Hooilandvereniging zo belangrijke avond.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Hooiland vereniging Lichtenvoorde.

info@hethooiland.nl

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.