Home » Nieuws » Groente bij de Schoppe !!

Groente bij de Schoppe !!

Sinds een aantal jaren, zijn de vrijwilligers van ‘t Schoppenhöfke bezig met het kweken en onderhouden van de groentetuin. Het is nu tijd om ook de bewoners van ’t Hooiland mee te laten genieten van deze groente.

Wijkbewoners kunnen op de woensdagen, tussen 14.00 en 16.00 uur, langs komen bij de moestuin. Daar kunt u, zolang de voorraad strekt, bij de kas, groente verkrijgen, welke op dat moment geoogst kunnen worden.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om op bovengenoemde dag langs te komen, dan staat er bij de Schoppe een stelling waarvan af 16.00 uur, de groente in zal komen te liggen. Ook hier geldt, zolang de voorraad strekt.

Om volgend jaar nieuwe zaden en plantjes te kunnen bekostigen, vragen we een kleine vrijwillige bijdrage.

Kom gezellig langs, en geniet van de al het lekkers dat de groentetuin te bieden heeft.