Home » Nieuws » Nieuwe bestuursleden Hooilandvereniging gekozen…….

Nieuwe bestuursleden Hooilandvereniging gekozen…….

Op de extra ledenvergadering van 22 januari jl. nam Coosje Meerveld afscheid als bestuurslid en werden Jan Bulten, Anne Stapelbroek en Ton Meijer door de aanwezige leden gekozen en toegevoegd aan het bestuur dat nu uit 7 personen bestaat.
Op de ALV(Algemene Ledenvergadering) in april/mei wordt de verdere functieverdeling bekend gemaakt.