Hooiland Garage-Sale.

Denkt u aan de garage-sale aankomende vrijdag???
Rond het wijkgebouw wordt verkocht, ook kunt u de buurt in. 
Op de volgende adressen wordt er vanuit huis verkocht:
Johannes Vermeerstraat 41
Mercurius 3
Planetenstraat 6
Planetenstraat 28
Planetenstraat 43
Breugelhof 31

Groente bij de Schoppe !!

Sinds een aantal jaren, zijn de vrijwilligers van ‘t Schoppenhöfke bezig met het kweken en onderhouden van de groentetuin. Het is nu tijd om ook de bewoners van ’t Hooiland mee te laten genieten van deze groente.

Wijkbewoners kunnen op de woensdagen, tussen 14.00 en 16.00 uur, langs komen bij de moestuin. Daar kunt u, zolang de voorraad strekt, bij de kas, groente verkrijgen, welke op dat moment geoogst kunnen worden.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om op bovengenoemde dag langs te komen, dan staat er bij de Schoppe een stelling waarvan af 16.00 uur, de groente in zal komen te liggen. Ook hier geldt, zolang de voorraad strekt.

Om volgend jaar nieuwe zaden en plantjes te kunnen bekostigen, vragen we een kleine vrijwillige bijdrage.

Kom gezellig langs, en geniet van de al het lekkers dat de groentetuin te bieden heeft.

INSECTENHOTEL STAAT OP Z’N PLAATS !

Onze bezige bijen, zijn weer druk bezig geweest, voor alle andere bijen en alle andere insecten. 
Geweldig gemaakt heren!!!
Heeft u hem al gezien???? Neem gerust een kijkje en maak van de gelegenheid gebruik om een mooie wandeling te maken door onze ontmoetingstuin !

Algemene Ledenvergadering.

Uitnodiging  Algemene Ledenvergadering
woensdag 5 juni as.

Beste leden van de Hooilandvereniging.

Bij deze nodigt het bestuur van wijkvereniging het Hooiland alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 5 juni  2019, aanvang 20.00 uur, in de Schoppe te Lichtenvoorde.

        Agenda          

 1. Opening/welkom door de voorzitter
 2. Afscheid bestuurslid Fanny Bakker
 3. Verslag Algemene Jaarvergadering 2018
 4. Jaarverslag  2018-2019                                                              
 5. Financieel jaaroverzicht en kascommissie
  Pauze
 6. Functie wijziging bestuur
 7. Goedkeuring Beleidsplan 2019-2023
  Goedkeuring Huishoudelijk reglement 2019
 8. Rondvraag 
     
 9. 2 Bijlagen toegevoegd bij agendapunt 7.  

We hopen op een goede opkomst op deze voor de Hooilandvereniging zo belangrijke avond.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Hooiland vereniging Lichtenvoorde.

info@hethooiland.nl