Geschiedenis

Begin jaren ’70 kwamen de eerste bewoners in de wijk ’t Hooiland wonen. Er was in Lichtenvoorde een groot tekort aan woningen. De wijk ’t Veld was volgebouwd. In samenwerking met de gemeente Lichtenvoorde heeft de toenmalige woningbouwvereniging Lichtenvoorde een plan ontwikkeld voor de bouw van circa 900 woningen: de wijk ’t Hooiland. In dit plan was veel ruimte voor groen, ruimte voor scholen en ruimte voor huur- en koopwoningen. Er was een grote behoefte aan arbeidskrachten voor de snelgroeiende industrie, wat ook bewoners van buiten Lichtenvoorde aantrok.

Het eerste bouwplan voorzag in woningen en een school in het gebied tussen de Richterslaan en de Johannes Vermeerstraat, zeg maar de schilders-buurt. Toen de eerste bewoners hun stekkie hadden gevonden was er al snel behoefte aan een speelplek voor kinderen. Enkele bewoners staken in 1973 de koppen bij elkaar om een wijkvereniging op te richten, die met de gemeente in overleg trad. Op 19 juli 1975 werd de Wijkvereniging ’t Hooiland officieel opgericht onder het toeziend oog van de toenmalige Staatsecretaris van Justitie, de heer Zeevalking. Er waren twee belangrijke doelen: het creëren van een speelplek voor de kinderen en het opzetten van een gezamenlijke ontmoetingsplek in de vorm van een ‘wijkgebouw’.

Omdat het gedeelte tussen de Richterslaan en de Johannes Vermeerstraat intussen was volgebouwd werd een tweede ontwerp gemaakt om de oostelijke kant verder te ontwikkelen met de hof-straten en de planeten-wijk. In dit ontwerp werd er rekening gehouden met ruimte voor een speeltuin. Op deze plek stond vroeger de boerderij van de familie Eeftink. Het woonhuis werd gesloopt, maar de schuur werd door de gemeente afgestaan aan de Wijkvereniging om te verbouwen tot wijkgebouw. De speeltuin was het eerste doel. Een grote groep vrijwilligers uit de wijk maakte de eerste speeltoestellen zelf in samenwerking met het NUSO, een overkoepelende organisatie voor alle speeltuinen in Nederland. Bij het NUSO kon men terecht voor allerlei vragen over speeltoestellen, subsidies en bouwadvies.

Andere vrijwilligers waren ondertussen begonnen om de schuur te verbouwen tot wijkgebouw. Het verhaal gaat dat in de voormalige schuur ooit de familie Heuthorst heeft gewoond. Zij hadden een inwonende broer, die regelmatig rondfietste met een bolhoed op. Daardoor heette het wijkgebouw in de volksmond “Bollemansschoppe”. Dat werd al snel het ontmoetingscentrum binnen de wijk. Er waren verschillende activiteiten, zoals bingo, kaartavonden, handwerkgroepen, kinderspelmiddagen, schietclub en sjoelclub. Omdat de wijk verder groeide en de activiteiten toenamen werden wijkgebouw en speeltuin diverse keren heringericht. Speeltoestellen werden goed onderhouden, aangepast en waar nodig vervangen.

Midden jaren tachtig dreigde er aan De Bollemansschoppe zoveel groot onderhoud, dat het toenmalige bestuur besloot om een nieuw wijkgebouw te bouwen. De kosten van de nieuwbouw werden begroot op ƒ 210.000, -. In die tijd ook al een behoorlijk bedrag. Om dit geld bij elkaar te krijgen werden er allerlei evenementen georganiseerd, zoals optredens van BZN, Clouseau en Udo Jurgens. Het fonds Jongeren bouwen voor Jongeren, een leerproject voor werkloze jongeren in de bouw, verstrekte een subsidie van bijna ƒ 100.000, – en het Koningin Juliana-fonds gaf een subsidie voor de speeltoestellen. Bij al die activiteiten waren veel vrijwilligers nodig. Talloze bewoners van ’t Hooiland hebben zich belangeloos ingezet voor de wijkvereniging. Eind 1987 werd de oude Bollemansschoppe gesloopt en op nagenoeg dezelfde plaats werd begonnen met het nieuwe wijkgebouw. Op 28 mei 1988 werd het nieuwe wijkgebouw geopend door de toenmalige wethouder de heer Hans Tijdink. Ook werd, na een enquête, de naam aangepast in Wijkgebouw De Schoppe.

Eind jaren negentig werd de verplichte keuring van speeltoestellen in speeltuinen van kracht. Sommige speeltoestellen dateerden vanaf de oprichting, andere waren door vrijwilligers zelfstandig in elkaar gezet. Nog enkele jaren heeft men door aanpassingen gebruik kunnen maken van de speeltuin. Maar de nieuwe veiligheidseisen waren aanmerkelijk strenger dan vroeger, waardoor allerlei toestellen niet meer voldeden aan de eisen van het NUSO. Door het toenmalige bestuur is een plan opgesteld voor een compleet nieuwe speeltuin. De kosten bedroegen € 225.000,-. In diezelfde tijd richtte de gemeente diverse nieuwe kleine speelplekken in op het Hooiland, met de gedachte dichter bij huis te kunnen spelen. Het bestuur kon de benodigde financiële middelen niet bij elkaar krijgen. Daarop werd besloten om de speeltuin te sluiten en de oude speeltoestellen te verwijderen.

Na verloop van tijd viel het oog van de Jeu-de-boules verenging “Licht en Vaardig” op de lege speeltuin en zochten zij contact met bestuur van wijkvereniging. Besloten werd om een Jeu-de-boules-baan aan te leggen en een beach volleybalveld. Sinds 2005 maakt LICHT gebruik van De Schoppe en zijn er elke zomer twee E&R-weken vol met activiteiten voor jong en oud op het terrein. En ook als stemlokaal is De Schoppe een bekende plek voor de bewoners van ’t Hooiland.

Een buurtbijeenkomst in september 2012, georganiseerd door Wijkvereniging ’t Hooiland, de gemeente Oost-Gelre en het Jongerenwerk, gaf nieuwe impulsen: versterking van het aantal leden, plannen voor nieuwe activiteiten en het upgraden van gebouw en omgeving. Nu, voorjaar 2013, is het wijkgebouw van binnen geheel geschilderd, een deel van de inrichting is vernieuwd en ook de buitenboel is onder handen genomen. Bouwers van het eerste uur voelen zich nog altijd nauw betrokken bij De Schoppe, maar ook nieuw bloed steekt de handen uit de mouwen. De kinderkidsgroep heeft een nieuwe start gemaakt. Andere werkgroepen willen in de loop van 2013 een nieuwe start maken. De website www.hethooiland.nl is in de lucht. Er is ruimte voor nieuwe en frisse ideeën.