Algemene Ledenvergadering.

Uitnodiging  Algemene Ledenvergadering
woensdag 5 juni as.

Beste leden van de Hooilandvereniging.

Bij deze nodigt het bestuur van wijkvereniging het Hooiland alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 5 juni  2019, aanvang 20.00 uur, in de Schoppe te Lichtenvoorde.

        Agenda          

 1. Opening/welkom door de voorzitter
 2. Afscheid bestuurslid Fanny Bakker
 3. Verslag Algemene Jaarvergadering 2018
 4. Jaarverslag  2018-2019                                                              
 5. Financieel jaaroverzicht en kascommissie
  Pauze
 6. Functie wijziging bestuur
 7. Goedkeuring Beleidsplan 2019-2023
  Goedkeuring Huishoudelijk reglement 2019
 8. Rondvraag 
     
 9. 2 Bijlagen toegevoegd bij agendapunt 7.  

We hopen op een goede opkomst op deze voor de Hooilandvereniging zo belangrijke avond.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Hooiland vereniging Lichtenvoorde.

info@hethooiland.nl

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Algemene Ledenvergadering.

Eerste bewoner gesignaleerd !!!!

Afgelopen weken zijn onze vrijwilligers druk geweest met het maken van nestkastje.
Een prachtig initiatief dat prachtig past in onze ontmoetings- tuin, zo zie je maar weer dat de tuin niet alleen een ontmoetings- plaats is voor ons als “mensen” bewoner , maar ook voor onze gevederde vrienden.

Zaterdag 2 maart was het zover en konden de kastjes worden opgehangen, ze hingen er nog maar net, of de eerste nieuwsgierige kwam al een kijkje nemen. Wist u trouwens dat de mezen de perfecte opruimers zijn van de processie rups, zo vangen we twee vliegen in èèn klap.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Eerste bewoner gesignaleerd !!!!

Nieuwe bestuursleden Hooilandvereniging gekozen…….

Op de extra ledenvergadering van 22 januari jl. nam Coosje Meerveld afscheid als bestuurslid en werden Jan Bulten, Anne Stapelbroek en Ton Meijer door de aanwezige leden gekozen en toegevoegd aan het bestuur dat nu uit 7 personen bestaat.
Op de ALV(Algemene Ledenvergadering) in april/mei wordt de verdere functieverdeling bekend gemaakt.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe bestuursleden Hooilandvereniging gekozen…….