INSECTENHOTEL STAAT OP Z’N PLAATS !

Onze bezige bijen, zijn weer druk bezig geweest, voor alle andere bijen en alle andere insecten. 
Geweldig gemaakt heren!!!
Heeft u hem al gezien???? Neem gerust een kijkje en maak van de gelegenheid gebruik om een mooie wandeling te maken door onze ontmoetingstuin !

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor INSECTENHOTEL STAAT OP Z’N PLAATS !

Algemene Ledenvergadering.

Uitnodiging  Algemene Ledenvergadering
woensdag 5 juni as.

Beste leden van de Hooilandvereniging.

Bij deze nodigt het bestuur van wijkvereniging het Hooiland alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 5 juni  2019, aanvang 20.00 uur, in de Schoppe te Lichtenvoorde.

        Agenda          

 1. Opening/welkom door de voorzitter
 2. Afscheid bestuurslid Fanny Bakker
 3. Verslag Algemene Jaarvergadering 2018
 4. Jaarverslag  2018-2019                                                              
 5. Financieel jaaroverzicht en kascommissie
  Pauze
 6. Functie wijziging bestuur
 7. Goedkeuring Beleidsplan 2019-2023
  Goedkeuring Huishoudelijk reglement 2019
 8. Rondvraag 
     
 9. 2 Bijlagen toegevoegd bij agendapunt 7.  

We hopen op een goede opkomst op deze voor de Hooilandvereniging zo belangrijke avond.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Hooiland vereniging Lichtenvoorde.

info@hethooiland.nl

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Algemene Ledenvergadering.

Eerste bewoner gesignaleerd !!!!

Afgelopen weken zijn onze vrijwilligers druk geweest met het maken van nestkastje.
Een prachtig initiatief dat prachtig past in onze ontmoetings- tuin, zo zie je maar weer dat de tuin niet alleen een ontmoetings- plaats is voor ons als “mensen” bewoner , maar ook voor onze gevederde vrienden.

Zaterdag 2 maart was het zover en konden de kastjes worden opgehangen, ze hingen er nog maar net, of de eerste nieuwsgierige kwam al een kijkje nemen. Wist u trouwens dat de mezen de perfecte opruimers zijn van de processie rups, zo vangen we twee vliegen in èèn klap.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Eerste bewoner gesignaleerd !!!!