Home » Nieuws » Ledenvergadering 17-05-2023

Ledenvergadering 17-05-2023

UITNODIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023

WIJKVERENIGING ’t HOOILAND

Leden en donateurs van Wijkvereniging ’t Hooiland worden hierbij uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering 2023 op woensdagavond 19 april a.s. om 20h30 in ons Wijkgebouw De Schoppe, Johannes Vermeerstraat 50 te Lichtenvoorde. Vanaf 20h00 staat de koffie klaar.

Agenda

Opening door de voorzitter

Notulen van de voorgaande ALV

Jaarverslag 2021 en 2022

Financiële verantwoording 2021 en 2022

Vraag naar vrijwilligers voor activiteiten en bestuur

Plannen voor de komende tijd

Rondvraag

Sluiting

Na afloop is er ruimschoots gelegenheid voor een informeel samenzijn met een drankje en een hapje uit eigen keuken.

Kom ook en laat je stem horen.

Bestuur Wijkvereniging ’t Hooiland

Anne Stapelbroek, Ellen Hillebrand, Guido Spanjaard, Jan Bulten, John IJzereef, Wim MacLean