Eerste bewoner gesignaleerd !!!!

Afgelopen weken zijn onze vrijwilligers druk geweest met het maken van nestkastje.
Een prachtig initiatief dat prachtig past in onze ontmoetings- tuin, zo zie je maar weer dat de tuin niet alleen een ontmoetings- plaats is voor ons als “mensen” bewoner , maar ook voor onze gevederde vrienden.

Zaterdag 2 maart was het zover en konden de kastjes worden opgehangen, ze hingen er nog maar net, of de eerste nieuwsgierige kwam al een kijkje nemen. Wist u trouwens dat de mezen de perfecte opruimers zijn van de processie rups, zo vangen we twee vliegen in èèn klap.

Nieuwe bestuursleden Hooilandvereniging gekozen…….

Op de extra ledenvergadering van 22 januari jl. nam Coosje Meerveld afscheid als bestuurslid en werden Jan Bulten, Anne Stapelbroek en Ton Meijer door de aanwezige leden gekozen en toegevoegd aan het bestuur dat nu uit 7 personen bestaat.
Op de ALV(Algemene Ledenvergadering) in april/mei wordt de verdere functieverdeling bekend gemaakt.

Extra ledenvergadering 22 januari as

Uitslagen HooilandRUN 2018

Prachtige weersomstandigheden, een recordaantal enthousiaste deelnemers, veel publiek: Kortom, we kunnen terugkijken op een geslaagde HooilandRUN!

klik HIER voor de uitslagen!